Terapiformer

Jeg er uddannet inden for flere forskellige terapeutiske retninger (se mit CV), og jeg vælger altid sammen med klienten og ud fra problemets natur, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at arbejde med problemet.

Kognitiv adfærdsterapeutisk

Integrativ Gestalt Psykoterapi (IGP). Denne metodeform er en Integrativ Psykodynamisk Psykoterapi, der bygger på anerkendelse af de eksistentielle livsvilkår; ”awereness”/opmærksomhed og omfatter de Kognitive elementer, Mindfulness, Kropslig

Klinisk Hypnose/ Kognitiv Hypnoterapi

ACT  (Acceptence Commitment Therapy) Kognitiv/ adfærdsterapeutisk

NARM The Neuro Affective Relational Model
til både akut opståede og  udviklingsmæssig (f.eks. omsorgssvigt) / trauma/stress terapi.

EMDR 1 samt 1 dag med EMDR og PTSD

Og EMDR kursus del 2 både voksne og børn. Metoden er evidensbaseret ift stressrelaterede problemstillinger herunder traumaer samt PTSD.

Compassionfokuseret terapi/ kognitiv

Mentaliseringsbaseret psykoterapi (MBT), som er en evidensbaseret behandlingsmetode. MBT bygger på psykoanalytisk- tilknytnings- og kognitionsteori samt neurovidenskab

Metakognitiv Metoden er evidensbaseret og vil sigte mod psykiske lidelser: som angst, depression, personlighedsforstyrrelser og psykotiske symptomer.

Imago Parterapi samt EFT (Emotional Focused Therapy) for par