Priser og tilskud

Pris pr. konsultation med henvisning fra din egen læge:

424,20 kr. første konsultation med tilskud (med henvisning fra lægen)
353,72 kr. anden og følgende (op til 11 sessioner) konsultation med tilskud (med henvisning fra lægen)

Priser uden tilskud eller støtte
Du behøver ikke at falde ind under henvisningsårsagerne for at kunne drage nytte af samtaleterapi. Prisen for konsultationer udenom støtteordninger er:

Prisen for en Individuel Terapi er 850 kr (45 min.)
Prisen for Parterapi er 1500 kr (1½ time).

Skulle der ekstraordinært opstå en situation, der forhindrer dig i at overholde den fastlagte aftale, skal afbuddet finde sted SENEST DAGEN FØR INDEN KL. 16.00. Såfremt du ikke kan få direkte telefonisk kontakt, skal du blot lægge en besked på telefonsvareren. Dette gælder også i weekenden. Finder afbuddet sted efter kl. 16.00 dagen før, hæfter du desværre for egenbetalingen, men der trækkes ikke beløb fra de gange, du er blevet bevilliget fra Den Offentlige Sygesikring. (Hvis du får Sygeforsikringen Danmark – så vil du ikke få tilskud til udeblivelser. De betaler kun ved fremmøde.)

En behandlingskonsultation varer 45 minutter, og selvom prisen for behandling ved Psykolog Alliancen er fastlagt ud fra givne retningslinjer, kan udgiften for dig variere afhængig af din situation. Det er ikke alle, der er bekendt med de muligheder, der foreligger, men der er mange penge at spare, så det er en god ide at undersøge. Her er beskrevet nogle af de vigtigste forhold, du kan være opmærksom på i forbindelse med tilskud.

Den offentlige sygesikring

Jeg er tilknyttet Den Offentlige Sygesikringsordning. Dette betyder, at du som borger i Danmark er berettiget til støtte til din behandling hos os, hvis du falder ind under de henvisningsårsager, der er angivet. I Danmark er det din læge der udfærdiger henvisningen, som du kan få aktiveret hos din mig.

Her er de henvisningsårsager, som lægerne går ud fra. Opfylder du et af disse punkter, er du berettiget til økonomisk støtte i din behandling.

 1. Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer.
 2. Trafik- og ulykkesoffer.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let til moderat depression efter foretaget psykometrisk test og er 18 år -..
 11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er 18 år -..

 • Sygeforsikringen Danmark
  Er du medlem af Sygesikring Danmark, kan du få yderligere tilskud til psykologbehandling på baggrund af din henvisning. Sygesikring Danmark yder ligeledes tilskud til behandling uden henvisning.
 • Sundhedsforsikring
  Mange har tegnet en privat sundhedsforsikring, der også indeholder enten støtte til psykologbehandling eller fuld betaling for konsultationerne. En privat sundhedsforsikring kan være tegnet af dig selv eller din arbejdsgiver, for at du kan få hjælp, hvis du får det svært. Nogle sundhedsforsikringer kræver, at psykologen er autoriseret, eller har et såkaldt ydernummer. Hos Psykolog Alliancen er begge kriterier opfyldt.
 • Fagforeninger
  Er du medlem af en fagforening, kan der ofte bevilliges psykologhjælp, hvis der vurderes at være behov for det, f.eks. i forbindelse med stressreaktioner eller belastninger på arbejdspladsen. Nogle gange skal der blot være tale om forhold, der kan påvirke dig psykisk og derved din arbejdsevne. Kontakt din fagforening og hør nærmere om dine muligheder.

Rammebetingelser og aflysning af aftale
Som udgangspunkt er stabilitet i behandlingen vigtigt med hensyn til dit udbytte. Således bør tiderne så vidt muligt overholdes, hvorfor det er vigtigt, at du fra starten informerer din psykolog om, hvordan dit forløb bedst tilrettelægges i din hverdag. Det er bedre at lægge en god plan fra starten end at skulle ændre den undervejs, og der er gode muligheder for at få dit forløb til at passe til dig og de forhold, der gør sig gældende i dit liv, og som skal respekteres.

 Disse rammebetingelser skyldes bl.a., at psykologen vil have svært ved at indkalde en ny person med så kort varsel til en tid, der var reserveret til dig. Betingelserne er i overensstemmelse med gældende retningslinjer for privatpraktiserende psykologer, og gør sig gældende uanset årsag til afbud (f.eks. ved sygdom).