Mit CV ift. Terapiformer

2 årig kognitiv adfærdsterapeutisk efteruddannelsesprogram til hos Kognitiv Terapi Center ÅrhusKognitiv Adfærdsterapi, Depression, Angst, Personlighedsforstyrrelser, Misbrug og Spiseforstyrrelser. Jeg har ydermere ekstra moduler i Skizofreni samt i ACT.

4 årig Integrativ Gestalt Psykoterapi (IGP). Denne metodeform er en Integrativ Psykodynamisk Psykoterapi, der bygger på anerkendelse af de eksistentielle livsvilkår; ”awereness”/opmærksomhed og omfatter de Kognitive elementer, Mindfulness, Kropslig fokusering m.v. 6 moduler pr. år

Klinisk Hypnose og Kognitiv Hypnoterapi modul I, II, III og IV, herunder behandling af Depression, Angst, Ego state terapi hos Center for Kognitiv Hypnoterapi, Århus, som bl.a.           er anvendelig til chok og trauma behandling. Derudover flere kortere kurser i hypnoterapi ift. smerter, søvn, unge m.fl.

2 årig videregående uddannelse for ACT  (Acceptence Commitment Therapy) 2014/15 ved ACT Danmark samt mange yderligere kortere kurser i ACT

2 årig efteruddannelsesprogrammet i The Neuro Affective Relational Model (NARM) Modul I, II, II, IV som er en kropslig/fysiologisk tilgang til både akut opståede og udviklingsmæssig (f.eks. omsorgssvigt) / trauma/stress terapi.

3 år The Neuro Affective Relational Model (NARM) Advanced, Modul V og VI som er en kropslig/fysiologisk tilgang til både akut opståede og udviklingsmæssig (f.eks. omsorgssvigt) / trauma/stress terapi. 

EMDR 1 samt 1 dag med EMDR og PTSD

Og EMDR kursus del 2  både voksne og børn

2- årige uddannelse i Compassionfokuseret terapi/ kognitiv retning (voksenområdet) 2017/1890 timer i emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori (90 timer). Hovedretning: Kognitiv med 60 timers supervision under emneområde 12.4.2 Supervision teoretisk hovedretning: Kognitiv

3-årig psykoterapiuddannelse i Mentaliseringsbaseret psykoterapi (MBT), som er en evidensbaseret behandlingsmetode. MBT bygger på psykoanalytisk- tilknytnings- og kognitionsteori samt neurovidenskab Forløbet er fra 25.01 2017- til den 29.11 2019. Terapiuddannelsen er lavet af Institut for Mentalisering og Psykiatrien i Region Nordjylland. Uddannelsen er opbygget efter Dansk Psykiatrisk Selskabs (DPS) psykoterapiretningslinjer, der stiller krav til 160 timers teori á 45 min. og 160 sessioner á minimum 45 min. Uddannelsen opfylder Dansk Psykologforening (DPF) krav til en specialistuddannelse på samlet 360 timers teori og 240 timers supervision.

Har 2 år af 4 årig Metacognitive Therapy Cectos fra 23.09 2019 – har taget alle 8 moduler fra  MCT Masterclass 2019-2021 (8 moduler), medmetodens ophavsmand Professor Dr. Adrial Wells fra Manchester Universitet og Dr. Hans Nordahl fra Trondheim Universitet, som både er de primære underviserne og supervisere på uddannelsen. Metoden er evidensbaseret og vil sigte mod psykiske lidelser: som angst, depression, personlighedsforstyrrelser og psykotiske symptomer.

Imago Parterapi samt EFT (Emotional Focused Therapy) for par